top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Cookie használat vonatkozásában

I. Adatkezelő megnevezése

 

 

Cégnév:

 

IT Company Cooperation Kft.

Székhely:

2100 Gödöllő Damjanich J. u. 13.

Cégjegyzékszám:

13-09-165618

Adószám:

24686743-2-13

Képviseli:

Kristensen Mads

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi  jogszabályok vonatkoznak:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur- lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII.  törvény, hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

 

III.  A kezelt adatokra vonatkozó információk

 

Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

 

IV.  A cookie-ról általában

 

(1) A Sütik (cookie-k) rövid  adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie,  amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem  törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok  az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

(2) A felhasználó hozzájárulását nem  igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem  szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken  keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet

e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid  összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken  keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely  adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem  hozható adatok kezelését is.

V.  Alkalmazott cookie-k

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek  szerint.

 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookiek segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek  a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem  osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

1.  Google Analytics:

 

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között  méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként  arról szerez

információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek  a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

2.  Google Remarketing:

 

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online  hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók–például a Google– is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

3.  Google AdWords konverziókövetés:

 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni  tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

4.  Facebook Remarketing

 

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét  használja a Facebook- hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a

 

Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A

remarketing listák nem  alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem  tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

5.  Cookiek letiltása

 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni,  vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében Ez az opció  a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

 

Azok  a Felhasználók, akik nem  szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel aGoogle Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó  súgót.

VI.  Az adatokhoz való  hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

1.  Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem  sorolt - Adatkezelőknek, állami  szerveknek.

 

Így például, amennyiben

 

az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

2.  Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír  alapú  irattárában tárolja.  A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

 

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között  a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok  jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor,  milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

VII.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1.  Az Ön  hozzáférési jogai

 

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e  a személyes adatait,  az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 

a.  milyen személyes adatait, b.  milyen jogalapon,

c.  milyen adatkezelési cél miatt, d.  milyen forrásból,

e.  mennyi ideig kezeli.

 

Az Ön azon  joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e

(vagy sem) a személyes adatait,

 

a.  az Önre  vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

b.  nem  terjed ki az anonim adatokra;

c.  nem  terjed ki a nem  Önre  vonatkozó személyes adatokra; és

d.  magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

2.  Az Ön  helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

a.  nem  terjed ki az anonim adatokra;

b.  az Önre  vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

c.  nem  terjed ki a nem  Önre  vonatkozó személyes adatokra; és

d.  magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait.  Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem  tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

3.  Törléshez való jog

 

Bizonyos feltételek  esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  köteles törölni az Ön személyes adatait,  amennyiben

 

a.  az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és b.  Ön a személyes adatai törlését kéri, és

c.  a személyes adatok nem  szükségesek azon  célokra,  amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  köteles törölni az Ön személyes adatait,  ha

 

a.  az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és b.  Ön a személyes adatai törlését kéri, és

c.  Ön visszavonja a hozzájárulását, amin  az adatainak kezelése alapul, és d.  nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  köteles törölni az Ön személyes adatait,  ha

 

a.  az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

b.  Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és c.  az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez

elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  köteles törölni az Ön személyes adatait,  ha

 

a.  Ön a személyes adatai törlését kéri, és

b.  az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem  jogellenes, vagy c.  a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

d.  az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

4.  Az Ön  joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti  a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 

(a)        nem  terjed ki az anonim adatokra;

 

(b)       a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

(c)        nem  terjed ki a nem  Önre  vonatkozó személyes adatokra; és

 

(d)       magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 

(a)        Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 

(b)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

 

(c)        Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 

a.  Ön tiltakozik az olyan  személyes adatai kezelése ellen, amik  szükségesek az

Adatkezelő jogos érdekei céljából, és

b.  Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van  jogszerű ok, amely nem  élvez  elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem  tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

 

(a)        tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

 

(b)       az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

 

(c)        kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

5.  Adathordozhatósághoz való joga

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre  vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná

(ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon

történik.

 

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

 

(a)        nem  terjed ki az anonim adatokra;

 

(b)       az Önre  vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

(c)        nem  terjed ki a nem  Önre  vonatkozó személyes adatokra; és

 

(d)       nem  terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

 

6.  Az Ön,  mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

Az Adatkezelő az Önt a fentiek  szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 

7.  Panasz benyújtásához való jog

 

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem  vezet  eredményre vagy ha Ön nem  kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH  kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 

8.  A jelen tájékoztató módosításai

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

bottom of page