top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatvédelem

Az oldal használatához el kell olvasnia a következő szerződési feltételeket:

A következő feltételek vonatkoznak az általános szerződésekre, adatvédelmi nyilatkozatokra és felelősségi nyilatkozatokra. Megállapodás: A felhasználó elfogadja a honlap és a cég üzleti feltételeit. Az ajánlat minden értelmében elfogadás és ellenérték fejében lehet vállalni a folyamatos a segítségünket, hogy az ügyfél a legmegfelelőbb módon, a hivatalosan meghatározott ideig tartó, vagy bármilyen más módon, azzal a kifejezett céllal megfelel az ügyfél igényeinek történő segítségnyújtásához a Társaság kijelentette, hogy a szolgáltatásokat / termékeket, törvényesen betartja és figyelemmel kírési. Bármilyen használata a fenti szerződésnek ugyanaz minden értelemben véve.

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatainak védelmére. Az alkalmazottak a vállalaton belül a szükséges ismeret elve alapján csak akkor használja fel az ügyfelek adatait, ha engedélye van erre. Folyamatosan felülvizsgáljuk rendszereket és adatokat, hogy biztosítsuk a lehető legjobb szolgáltatást az ügyfeleknek. A számítástechnikai rendszerek és adatok védelmét törvényben meghatározott konkrét bűncselekményekre való jogosulatlan tevékenységek ellen ellenőrizzük. Ki fogjuk vizsgálni az ilyen akciókat, azzal a céllal, hogy a bűnügyi és/vagy polgári eljárás kártérítés felelőseit megtaláljuk.

 

Titoktartási nyilatkozat:

Az 1998-as Adatvédelmi törvény alapján bejegyzünk minden vonatkozó információt az Ügyfél és azok Client rekordjaira. Azonban Client rekordok bizalmasnak minősül, és ezért nem hozhatók nyilvánosságra semmilyen harmadik fél, mint [mi gyártó / szállító] , ha jogilag nem kötelez bennünket , hogy az illetékes hatóságoknak. Az ügyfelek jogosultak kikérni megtekintésre minden olyan rekordot, azzal a feltétellel, hogy adott időn belül értesítenek bennünket. Az ügyfelek kérhetnek megtartott és mentett másolatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat. Adott esetben ki kell adnunk az Ügyfél számára megfelelő írásos tájékoztatást, tájékoztatók vagy másolatait bejegyzések részeként létrejött szerződés mindkét fél számára.

 

Nem fogjuk eladni, megosztani, vagy más módon átadni személyes adatait egy harmadik félnek, hogy használja az e-mail címét kéretlen levelek küldésére. Valamennyi elküldött e-mail, a vállalat által csak akkor használhatják, ha kölcsönösen megegyeznek a felek.

Kizárások és korlátozások

 

Az információk ezen a weboldalon biztosítottak az előírtak szerint. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a cég:

 - Kizár minden nyilatkozattal és garanciával kapcsolatos honlapot és annak tartalmát, vagy bármely leányvállalat, vagy bármely más harmadik fél által észlelt pontatlanságot vagy kihagyást a cég részéről.

- Kizár minden felelősséget a károkért, vagy azzal összefüggésben a honlap használatára vonatkozó problémákért. Ez magában foglalja, korlátozás nélkül, közvetlen veszteség, az üzleti, illetve nyereség (függetlenül attól, hogy a veszteség, előre látható volt), az okozott kár a számítógépre, számítógépes szoftverek, rendszerek és programok, valamint a rá adatot mentett és használt, vagy bármely más, közvetlen vagy közvetett, következményes, járulékos károkat.

Ez a cég ugyanakkor nem zárja ki felelősségét a halál vagy személyi sérülés gondatlansága miatt. A fenti kizárások és korlátozások csak a törvény által megengedett mértékben vonhatók felelősségre a cégre nézve. Törvényes fogyasztói jogokat nem érintenek.

Online biztonségi mentés szolgáltatások

Adatmentés szolgáltatások Az IT Cooperation Kft. (ITC) által terjesztett szoftverért garanciát csak a szoftvergyártó által vállalt garancia terjedelméig vállal, ITC nem kötelezhető semmiféle felelősség vállalásra ezen szoftverek használatából terjedő problémák, veszteségek miatt. Továbbiakban ITC nem vállal felelősséget közvetetten ill. közvetlenül okozott veszteségért (beleértve üzleti eredményben, nyereségben, adatmentés ill. adattárolásból, stb. bekövetkezett veszteségekért), amely gondatlan kezelésből, szoftverhibából vagy egyéb okból adódik, abban az esetben sem, ha egyébként a kereskedelmi szerződés mást tartalmaz. ITC abban az esetben sem vállal felelősséget az ilyen típusú hibákért, amennyiben elővigyázatossági eljárásokat betartva történnek ezek a veszteségek. ITC nem vállal felelősséget ezen veszteségekért vis major esetén, ide értve a jogi, hatósági szabályozásokból és hasonlókból eredő veszteségeket is.

bottom of page